personal i uppsala

 

Namn: Per Källvant

Utbildning: Leg Ortopedingenjör, Hälsohögskolan Jönköping 1985-87.

Position: VD/Ortopedteknisk Chef

Per har arbetat inom området ortopedteknik i mer än 20 år som ortopedingenjör. Först en kortare period på Een- Holmgren i Stockholm och därefter i 17 år på Olmed Ortopediska, S:t Görans Sjukhus. 2006 fick han möjlighet att arbeta i Kina för det isländska företaget Össur. Som Clinical Manager ansvarade han för teknisk support och utbildning åt företagets distributörer i Asien. 2008 återvände Per tillbaka till Sverige i samband med att han tillträdde som VD för Aktiv Ortopedteknik AB i Uppsala.

     
   

 Namn: Robert Holmgren

Utbildning: Leg Ortopedingenjör, Hälsohögskolan

Position: Birträdande klinisk ortopedteknisk chef

Robert började som ortopedtekniker på Een-Holmgrens Ortopediska. Han gick sedan på den första ortopedingenjörsutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping. Efter examen arbetade han några år som ortopedingenjör i Uppsala för att sedan arbeta som Ortopedteknisk chef, först på Huddinge Sjukhus och sedan i Uppsala. Mellan åren 1991-1992 arbetade Robert i Skottland på Dundee Fitting Center. Robert lämnade VD jobbet på Aktiv ortopedteknik AB 2005 för att fokusera på den kliniska delen med fokus på protestekniska lösningar. Robert har även varit med i företagets specialistgrupp för proteser sedan den bildades 1990.

     
    Namn: Roger Thörn

Utbildning: Ortopedtekniker, Hälsohögsskolan i Jönköping 1981

Position: Biträdande Ortopedteknisk Chef

Roger har arbetat  inom området ortopedteknik sedan 1974, Först på Een & Holmgrens i Uppsala och sedan 3 år på Olmed ortopediska i Uppsala. Under en period på 2,5 år arbetade Roger för SIDA i Väst Afrika med att starta upp ett handikappcenter och sedan även ett center i Ryssland.  Sedan 2004 arbetar Roger för Aktiv Ortopedteknik i Uppsala,

     
    Namn: Boel Jonsson

Utbildning: Leg. ortopedingenjör, Hälsohögskolan 1997-2000

Position: Leg. Ortopedingenjör

Boel har arbetat i Aktivgruppen sedan sin examen från Hälsohögskolan år 2000. Under åren 2004-2008 arbetade hon i Stockholmsbolaget där erfarenhet av arbete med armproteser skapades i nära samarbete med armprotesenheten vid Röda Korsets Sjukhus. Arbetsområdet är idag brett med service mot bl.a. gåskolan vid UAS och vuxenhabilitering.
     
   
     
    Namn: Johanna R Petersson

Utbildning: Leg. ortopedingenjör, Hälsohögskolan 2001-2004. Handledare för studenter i verksamhetsförlagd utbildning, Hälsohögskolan 2008

Position: Leg. Ortopedingenjör

Johanna har sedan sin examen arbetat inom de flesta områden inom ortopedtekniken. Idag speciellt med skolioskorsettbehandling.

     
   
     
    Namn: Kjell Johansson

Utbildning: Lärlingsutbildning

Position: Ortopedtekniker

     
    Namn: Lars Lindby

Utbildning:

Position: Ortopedtekniker

     
    Namn: Pecka Kivelä

Utbildning: Lärlingsutbildning

Position: Ortopedtekniker

Pecka har arbetat i bolaget sedan 1979 då han började som lärling som ortopedtekniker.

     
    Namn: Thomas Carlsson

Utbildning: Lärlingsutbildning

Position: Ortopedtekniker

     
    Namn: Eva Haglund

Utbildning: Lärlingsutbildning

Position: Ortopedskotekniker

Eva började arbeta 1980 som lärling på dåvarande Een-Holmgren . Hon arbetar sedan dess som ortopedskotekniker med inriktning mot ortopediska skor och medicinska fotbäddar. Åren 2005-2007 arbetade hon på Aktiv Ortopedteknik i Västerås. Eva är delansvarig vid vår diabetesmottagning på UAS.

     
    Namn: Jörgen Österberg

Utbildning: Lärlingsutbildning

Position: Ortopedskotekniker och Marknadsansvarig

Jörgen började efter avslutat gymnasium som lärling på Een-Holmgren 1986. Sedan drygt 15 år arbetar han som ortopedskotekniker med inriktning mot ortopediska skor och medicinska fotbäddar. Jörgen har tidigare deltagit som specialist i företagsgruppens utbildningsenhet- COP. Han sköter vår marknadsföring avseende bland annat tidningsannonser, reklamkampanjer och radioreklam som riktar sig mot vår butiksverksamhet.
     
   
     
    Namn: Anneli Öhneskog

Utbildning: 2-årig ekonomisk gymnasielinje

Position: Expeditionsföreståndare / Bröstprotesutprovare

Anneli har arbetat på Aktiv Ortopedteknik sedan 1996.

     
    Namn: Louise Karlsson

Utbildning: Företagsekonomi, personaladministration

Position: Expeditionsföreståndare / Bröstprotesutprovare

Louise har arbetat på Aktiv Ortopedteknik i Uppsala sedan 2003.

Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen