Rehband nackortos Necky

Rehband Necky comfort

Rehband Acro Comfort

Finns i rak modell och
anatomiskt formad

Nackortos i temperatur-
reglerande material

Axelortos som stabiliseras
med dragbandssystem

Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen