ortoser

En ortos korrigerar, stabiliserar eller stödjer vid olika felställningar eller funktionsnedsättningar. Den funktionsnedsättning man har bestämmer vilken slags ortos man kan vara hjälpt av. Många av ortoserna tillverkas efter individuell analys och måttagning. I vissa fall kan även hel-och halvfabrikat användas med lyckade resultat. Ortoser kan delas in i olika grupper beroende på vilken kroppsdel som är drabbad. Exempel är fotortoser, knäortoser, handortoser och korsetter. Vid felställningar pga. t ex reumatiska problem eller vid arthros finns ortoser som korrigerar eller stödjer leden och som därmed kan lindra smärta. Vid instabilitet i samband med t ex ledbandsskador kan man vara hjälpt av en stabiliserande ortos. Vid frakturer kan man använda en ortos i stället för gips. Vid förlamning, vid exempelvis stroke, kan en ortos, oftast med stor framgång, användas.

 

           
 
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen