fotbäddar

Ett inlägg eller en fotbädd är en sula som är formad efter din fot och inlagd i skon. Med inlägg/fotbädd stödjer man upp foten, lyfter fotvalvet, avlastar tryckpunkter och fördelar trycket vilket kan behövas av många olika anledningar. Fotbesvär kan ge felbelastning i andra delar av kroppen, t ex knä, höft och rygg. Prefabricerade inlägg kan i många fall vara fullt tillräckligt för lindriga problem men vid diagnoser som diabetes, reumatism och grava felställningar där behovet av avlastning eller korrektion är större rekommenderas alltid individuellt tillverkade fotbäddar.

 

Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen