Eskilstuna

fötter, skor och inlägg

|INLEDNING|LITE OM FOTKONSTRUKTIONER|PRONATION OCH SUPINATION|FOTBÄDDAR/INLÄGG|VÄLJA SKO|

INLEDNING

Överbelastningsskador på fot, ben och rygg kan i många fall hänföras till fotens felställning och inte minst att man valt en felaktig sko för sitt gång/löpsteg. Eftersom foten är individuellt utformad kan det vara svårt att bestämma den perfekta konstruktionen av en sko.
Vi vet att fötternas utseende har stor variation och det gör att det kan vara svårt att välja bland skor som säljs i ”vanliga” butiker med ett ”vanligt” koncept baserat på den genomsnittliga fotkonstruktionen. Man måste vara medveten om att tillverkaren omöjligt kan tillgodose alla fötter och därför blir tillverkningen ett genomsnitt.
Vi påverkas dessutom av inslag som mode och det gör det inte lättare för foten. Inom idrotten har man kommit långt vad gäller utvecklingen av skor och nu börjar även promenadskor att komma dit.
Vårt klimat är kyligare under större delen av året vilket medför att underlaget är blött och ibland förekommer även snö.
Av den anledningen är det en fördel att vi använder oss av skor som gör att foten inte är i närkontakt med underlaget som leder kyla till kroppens känsliga delar och ger andra besvär.

LITE OM FOTKONSTRUKTIONER

Till toppen

Foten sedd underifrån när man står på en s.k spegellåda.

Normalt fotvalv:

Denna fot har ganska lätt att hitta rätt sko för sin fot.

Lågt fotvalv:

Fotvalvet är nedsjunket. Ofta är denna fot pronerad vilket innebär att man har två viktiga regler att ta hänsyn till. Plattfot samt pronering (inåtvinkel).

Sko: Rak läst och stabil.

Högt fotvalv:

Denna fot får en större belastning på häl samt framfot. Ofta sker en utåtvinkling av foten (supination/inversion av hälen).

Skor: Neutral/supinationsko med bra stötupptagning på häl och framfot.
Skon ska med fördel vara förstärkt på utsidan (Lateralt stöd)

 

PRONATION OCH SUPINATION

Till toppen

Vid en generell bedömning av gång/löpsteget och fotens rörelse sker rörelse i hälen först och denna rörelse kallas eversion (utåtvinkling av hälen; inversion är en inåtvinkling av hälen). När foten belastas i mittfasen har framfoten påbörjat pronations-/supinationsrörelse. Denna förändring av häl och framfot gör att även mellersta delen av foten faller inåt/utåt (pronation/supination).

Supinationsfoten har inte den naturliga fjädring som en neutralfot och därför får hälpartiet hård belastning vid hälisättning. Ofta är supinationsfoten stel och har ett högre mellanfotsvalv.

 

Gångfas
     Normalsteg Överpronation

Pronerad fot

Supinerad fot

FOTBÄDDAR/INLÄGG

Till toppen

Ett inlägg eller en fotbädd är en sula som är formad efter din fot och inlagd i skon. För att få plats med fotbädd/inlägg skall man kunna ta ut innersulan på skon. Med inlägg/fotbädd stödjer man upp foten, lyfter fotvalvet, avlastar tryckpunkter och fördelar trycket vilket kan behövas av många olika anledningar. Fotbesvär kan ge felbelastning i andra delar av kroppen, t. ex. knä, höft och rygg. Halvfabrikatinlägg kan i många fall vara fullt tillräckligt för lindriga problem men vid diagnoser som diabetes, reumatism och grava felställningar där behovet av avlastning eller korrektion är större rekommenderas alltid individuellt tillverkade fotbäddar.

VÄLJA SKO

Till toppen

Har du smal, bred eller normal form på foten. De flesta har inte det idealiska utseendet på foten utan ofta något avvikande och detta gör att den ena skon inte känns skön medan nästa sitter perfekt.

Vi har fler saker att ta hänsyn till vid val av sko för din fot. För det första skall man tolka om foten är bred eller smal, sedan måste man ta hänsyn till om foten har ett högt eller lågt fotvalv. Man ska även ta hänsyn till om foten pronerar eller supinerar. Om foten gör det så skall skon vara stabil i botten.
Det finns även skor speciellt för den som pronerar/supinerar, med det är endast på löpsortimentet som detta kan erbjudas. Skons sula är då i lite hårdare material på insidan för den som pronerar eller hårdare på utsidan för den som supinerar. Skon får inte pressa samman framfoten så du får svårt att få plats för tårna.

Innan man köper en sko bör man känna ordentligt på den samt kontrollera att men kan ta ut innersulan för att få plats med en eventuell fottbädd/inlägg. Böj, vrid och tänj. En bra sko skall vara stabil och vridstyv. Ska man använda skon till finare tillfällen kan man göra undantag. En lite nättare sko är svårt att få riktigt ”fotriktig”. Man kan då göra avvägning på utseendet kontra komforten de timmar det rör sig om.

KLÄM OCH KÄNN PÅ SKON

Sätt den ena handen på hälkappan och den andra på tåkappan och tryck ihop skon. Där tåleden (MTP-leden) viker sig ska även skon vika sig. Om skon viker sig mitt på eller ännu värre, vid hälen så är risken att foten snabbt blir trött då skon inte gör det ”rätta” jobbet.

Böjningen sker på rätt ställe
Denna konstruktion ger även en
vridstyv sko som i sin tur förhindrar
vrickning.
Sko som inte ger stabilitet, böjning sker på fel ställe.

Kläm även på bakkappan!

Bakkappan är till för att fixera hälen i skon. Skon blir stabilare om hälkappan är stabil. Om man kan klämma ihop hälkappan är risken stor att foten åker i sidled när du går/springer.

 

Stabil hälkappa Ostabil hälkappa

Till toppen

 

 

Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen